Kontakta oss  * Data policy terms apply.


  Imprint & Address

  Feintechnik R. Rittmeyer GmbH
  Walter Rittmeyer

  Editor in charge: Walter Rittmeyer
  Höltenweg 103 – 105
  48155 Münster
  Germany

  Telefon: +49 (0)251 / 961 15 – 0
  Fax: +49 (0)251 / 62 45 25

  Email:  info@rittmeyer-beri.de


  Ansvarsfriskrivning

  Ansvar för innehåll

  Som tjänsteleverantör och i enlighet med § 7 Abs.1 TMG är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa webbplatser i enlighet med allmänna lagar. I enlighet med §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad extern information eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmän lag förblir opåverkade. Ett ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med dagen för kännedom om en specifik överträdelse. När vi blir medvetna om relaterade överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

  Ansvar för länkar

  Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, för vilka vi inte har någon kontroll över innehållet. Därför kan vi inte ta något ansvar för sådant externt innehåll. Respektive leverantör eller operatör är alltid ansvarig för innehållet på de länkade webbplatserna. Länkade webbplatser kontrollerades för eventuella juridiska överträdelser vid den tidpunkt då länken introducerades. Olagligt innehåll var inte igenkännbart vid tidpunkten för länken. En permanent innehållskontroll av länkade sidor är dock inte rimlig utan konkreta bevis på en överträdelse. Om vi får kännedom om överträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

  Upphovsrätt

  Innehåll och verk som skapats av webbplatsoperatörerna på dessa webbplatser omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Reproduktion, bearbetning, distribution och alla typer av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören, iakttas upphovsrätten för tredje part. I synnerhet innehåll från tredje part är markerade som sådana. Om du ändå skulle bli medveten om ett upphovsrättsintrång ber vi dig att meddela oss. När vi blir medvetna om överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

  Information om dataskydd hittar du här: https://rittmeyer-beri.de/en/privacy-policy/