Obrázek bez chladicí jednotky

BERI.MACH.MAGIC

Manuální odstraňování fólií nebo filmů z kabelů, koaxiálních a vysokonapěťových kabelů nebo z povlaků vodičů je složité a časově náročné. Plášť kabelu musí také být předem zcela odstraněn, což nemusí být žádoucí s ohledem na navazující procesy.
Nové zařízení BERI.MOD.MAGIC má integrovaný tepelný modul BERI.MOD.MAGIC, který generuje teplo pomocí střídavého elektromagnetického pole.
Indukční ohřev kovových částí v kabelech, například ve stínění, způsobuje počáteční poškození přilehlých termoplastických vrstev. To zjednodušuje přesné odizolování fólií, látek nebo jakýchkoli jiných vrstvených dílů.

Zvláštností je, že tento funkční princip funguje i u kabelů, které nebyly odizolovány.


Příklad kabelu VN s fólií, složeného z termoplastických a kovových částí

Příklad kabelu VN s fólií, složeného z termoplastických a kovových částí


Příklad kabelu VN s látkou sloužící jako oddělovací vložkou

Příklad kabelu VN s látkou sloužící jako oddělovací vložkou


BERI.MACH.MAGIC je vybaven všemi potřebnými součástmi:

  • Termomodul BERI.MOD.MAGIC
  • Blok induktor-adaptér
  • Oscilátor
  • Chladicí systém
  • řídicí systém atd.

Video BERI.MOD.MAGIC:


  Open PDF Brochure Get a quote

Get a quote or ask a question    * Data policy terms apply.