BERI.MOD.MAGIC termo modul

BERI.MOD.MAGIC termo modul

Odstraňování vrstev fólie, látky nebo jiných vnějších vrstev z vodičů, koaxiálních kabelů a vysokonapěťových kabelů je obtížný a zdlouhavý úkol. Kromě toho je nutné plášť kabelu předem zcela odizolovat, což nemusí být s ohledem na následující procesy žádoucí.

Použití například rotačních nožů pro mechanické odizolování vrstev není možné, protože nelze spolehlivě zabránit nebezpečí vzniku mikroskopického poškození vrstev pod fólií.

Nový tepelný modul BERI.MOD.MAGIC, který generuje teplo pomocí střídavého elektromagnetického pole, tyto nevýhody zcela odstraňuje. Lze jej použít univerzálně ve výrobních linkách nebo jako přídavné zařízení pro navazující zpracovatelské zařízení. Jako funkční prvek může být samozřejmě integrován i do zpracovatelských strojů (např. stroj na odizolování kabelů).

Funkční princip zařízení je následující: zahříváním kovových dílů v hadicích, trubkách, vodičích, kabelech nebo jakýchkoli jiných tyčových a lineárně ležících dílech dochází k předběžnému poškození přilehlých termoplastických vrstev přenosem tepla. To zjednodušuje oddělení například fólií, látek nebo jakýchkoli jiných vrstvených materiálů během dalšího kroku zpracování.

Termomodul BERI.MOD.MAGIC integrovaný do zařízení BERI.MACH.MAGIC

BERI.MACH.MAGIC je vybaven všemi potřebnými komponenty, jako jsou např:

BERI.MOD.MAGIC termomodul, blok induktor-adaptér, oscilátor, chladicí systém, řídicí systém atd.


Zpracování kabelů pomocí termomodulu BERI.MOD.MAGIC:

BERI.MOD.MAGIC

BERI.MOD.MAGIC

Ve výrobních linkách nebo jako přídavné zařízení k jiným zařízením univerzálně použitelný modul pro výrobu tepla pomocí střídavého elektromagnetického pole. Jako funkční prvek jej lze integrovat i do strojů na odizolování kabelů, např...
BERI.MACH.MAGIC

BERI.MACH.MAGIC

Zařízení s integrovaným termomodulem pro generování tepla pomocí střídavého elektromagnetického pole. Zjednodušené odstraňování fólií, látek nebo jakýchkoli vrstvených dílů


Get a quote or ask a question    * Data policy terms apply.