Termomoduł BERI.MOD.MAGIC

Termomoduł BERI.MOD.MAGIC

Usuwanie folii, tkaniny lub warstw z przewodów, kabli koncentrycznych i kabli wysokiego napięcia jest trudnym i czasochłonnym zadaniem. Dodatkowo, powłoka kabla musi być wcześniej całkowicie pozbawiona izolacji, co może być niepożądane w kolejnych procesach.

Należy wykluczyć użycie obracających się ostrzy, na przykład do mechanicznego usuwania izolacji, ponieważ nie można wiarygodnie uniknąć niebezpieczeństwa mikrourazów na warstwach pod folią.

Nowy termomoduł BERI.MOD.MAGIC do generowania ciepła za pomocą zmiennego pola elektromagnetycznego pozwala uniknąć tych wad. Może być powszechnie stosowany w liniach produkcyjnych lub jako dodatek do kolejnych maszyn do obróbki. Jako element funkcjonalny, może oczywiście być również zintegrowany z maszynami do obróbki (np. maszynami do zdejmowania izolacji).

Zasada działania jest następująca: poprzez podgrzewanie metalowych części w wężach, rurach, drutach, kablach lub innych elementach w kształcie listwy i zamontowanych szeregowo, sąsiednie warstwy termoplastyczne są wstępnie uszkadzane poprzez przenoszenie ciepła. Ułatwia to usuwanie na przykład folii, tkanin lub innych materiałów nakładanych warstwowo podczas kolejnego etapu obróbki.

Moduł termiczny BERI.MOD.MAGIC zintegrowany z BERI.MACH.MAGIC

Urządzenie BERI.MACH.MAGIC zostało wyposażone we wszystkie niezbędne komponenty, takie jak:
Termo-moduł BERI.MOD.MAGIC, zespół induktor-adapter, oscylator, układ chłodzenia, układ sterowania itp.


Obróbka kabli za pomocą modułu termicznego BERI.MOD.MAGIC:

BERI.MOD.MAGIC

BERI.MOD.MAGIC

Na liniach produkcyjnych lub jako dodatek do kolejnych urządzeń uniwersalny moduł do generowania ciepła za pomocą zmiennego pola elektromagnetycznego. Jako element użytkowy może być zintegrowany z maszynami do usuwania izolacji.
BERI.MACH.MAGIC

BERI.MACH.MAGIC

Urządzenie ze zintegrowanym modułem termicznym do wytwarzania ciepła za pomocą zmiennego pola elektromagnetycznego. Uproszczone usuwanie folii, tkanin lub dowolnych elementów nakładanych warstwowo.

Otrzymaj ofertę lub zadaj pytanie