Dobrze funkcjonujące sonotrody mają ogromne znaczenie dla całego procesu spawania ultradźwiękowego. Sonotrody muszą oscylować z właściwą częstotliwością, sam kształt fali musi być właściwy, jak również amplituda i rozkłada amplitudy.

Dodatkowo muszą one być wykonane precyzyjnie geometrycznie, użyty materiał musi być odpowiedni do zastosowania, moc jałowa powinna być jak najmniejsza.

Tylko wtedy, kiedy wszystkie te wymagania są spełnione – oprócz niektórych innych – sonotroda jest właściwie zaprojektowana i wykonana.

Ale nie zawsze tak jest.

Często sonotrody są albo zaprojektowane albo zbudowane nieprawidłowo, lub też niefachowo przerobione. W konsekwencji obniża się wydajność spawania, a cały proces jest wątpliwy, co skutkuje znacznym nakładem pracy w zakresie wymaganej wtedy analizy uszkodzeń.

Dlatego zwracamy szczególną uwagę na optymalizację istniejących sonotrod.

Bazując na naszych szerokich możliwościach analitycznych i obliczeniowych, jesteśmy w stanie ocenić sonotrody pod kątem jakości ich wychyleń oraz szybko i niedrogo wprowadzić ulepszenia.

Przedstawiona na zdjęciu powyżej sonotroda jest typowym przykładem niewłaściwego działania układu oscylacyjnego. Chociaż z pewnością działała ona we właściwej częstotliwości, „naprężenie fałdowe” na górze doprowadziło do bardzo szybkiego pękania. Wystąpiły poważne awarie, często pęknięcia pojawiały się już po kilku spawaniach. Skutkowało to nagłym pęknięciem sonotrody i musiała ona zostać usunięta i wymieniona.
Już niewielkie zmiany w geometrii spowodowały znaczne wydłużenie żywotności i poprawę wyników spawania.

Przy okazji: Przy budowie sonotrod wykonujemy regularnie analizę MES.


  Otwórz broszurę PDF Otrzymaj ofertę

Otrzymaj ofertę lub zadaj pytanie