Sonotroda stalowa

Sonotrody stalowe stosowane są zarówno w technologii łączenia tworzyw sztucznych, jak i w ultradźwiękowym spawaniu metali. W obu przypadkach jednak obsługa jest diametralnie różna.

W technologii łączenia tworzyw sztucznych w szczególności w obróbce tkanin i folii stosuje się sonotrody ze stali , ponieważ sonotrody i kowadełka często się dotykają, co powoduje ich nadmierne zużycie. Dlatego też sonotroda powinna być jak najtwardsza i skonstruowana w taki sposób, aby można ją było ponownie wykorzystać. Skuteczny kierunek działania takich stalowych sonotrod jest taki sam jak w przypadku innych zastosowań w technologii ultradźwiękowej.

Podczas spawania metali (np. drutów z małymi płytkami kontaktowymi) powierzchnia robocza sonotrody jest zwykle przechylona o 90°. Sonotroda do spawania metali porusza się jak sonda w technologii łączenia tworzyw sztucznych, ale rzeczywista praca i powierzchnie kontaktowe sąniej istotne.


  Otwórz broszurę PDF Otrzymaj ofertę

Otrzymaj ofertę lub zadaj pytanie