Aufnahme-BlendeWszystkie części, które mają być zgrzewane ultradźwiękowo, muszą być solidnie zabezpieczone.

Aby ultradźwięki przyniosły oczekiwany efekt także kowadełko musi mieć odpowiednią masę. (Dowody na to, że tylko niewielka ilość ultradźwięków trafia na kowadełko lub że w ogóle ich nie ma, można znaleźć w mierniku amplitudy i częstotliwości produkowanym w naszej firmie).

Narzędziami recepcyjnymi do spawania ultradźwiękowego w zależności od potrzeb mogą być proste geometrycznie łożyska oporowe lub nawet bardzo skomplikowane, wielofunkcyjne systemy nośne, takie jak te opisane na rysunku.


  Otwórz broszurę PDF Otrzymaj ofertę

Otrzymaj ofertę lub zadaj pytanie