Sonder-1

Za pomocą naszego sprzętu i urządzeń produkcyjnych specjalizujemy się w opracowywaniu i budowie specjalnych zastosowań w konstrukcji sonotrod. Odpowiednia procedura jest w dużym stopniu znormalizowana w naszym przedsiębiorstwie.

Oczywiście jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności – zwłaszcza w przypadku sonotrod do nowych zastosowań. Dlatego pokazujemy tu tylko jeden dozwolony przykład.

Poza tym dla każdej nowo budowanej sonotrody zawsze przeprowadzamy gruntowną analizę FEM, nawet jeśli została ona już wcześniej zbudowana przez innego producenta.

  Otwórz broszurę PDF Otrzymaj ofertę

Otrzymaj ofertę lub zadaj pytanie