Sonder-1

Ekipmanlarımız ve üretim yeteneklerimiz sayesinde özel uygulamalar için sonotrot geliştirilip üretilmesinde uzmanlaştık. İlgili prosedür, şirketimizde büyük ölçüde standartlaşmıştır.

Elbette gizliliği korumaya büyük özen gösteriyoruz – özellikle yeni nesil uygulamalardaki sonotrotlar için. Bundan dolayı burada izin verilen tek bir örneği gösteriyoruz.

Ayrıca, başka bir üretici tarafından birkaç kez üretilmiş olsa bile, her yeni sonotrot üretimi için mutlaka FEM(Sonlu elemanlar analizi) analizi gerçekleştiriyoruz.