İyi çalışan sonotrotlar(ultrasonik hornlar), tüm ultrasonik kaynak işleri için büyük önem taşımaktadır. Sonotrotlar doğru frekansta salınım yapmalı, dalga biçiminin kendisi de genlik ve genlik dağılımı gibi doğru olmalıdır.

Ayrıca geometrik yapısı hassas şekilde üretilmeli, kullanılan malzeme yapılacak işe uygun olmalı ve boşta güç tüketimi mümkün olduğunca düşük olmalıdır.

Ancak tüm bu gereksinimler – ve daha fazlası – karşılanırsa, sonotrotun doğru bir şekilde tasarlandığı ve üretildiği söylenebilir.

Fakat çoğu durumda böyle olmamaktadır.

Çoğunlukla, sonotrotlar ya hatalı tasarlanıp yanlış üretilmekte ya da acemice yeniden işlenmektedir. Bunun sonucunda kaynak performansı düşmekte, tüm süreç güvenilmez hale gelmekte ve gerekli hata analizleri için büyük çaba harcanmaktadır.

Bu yüzden mevcut sonotrotların optimizasyonuna özellikle önem veriyoruz.

Kapsamlı analiz ve hesaplama tecrübemiz sayesinde sonotrotları titreşim kalitelerine göre değerlendirebilir ayrıca gerekli iyileştirmeleri hızlı ve ucuz bir şekilde uyguluyoruz.

Yukarıdaki resimde gösterilen sonotrot, yanlış titreşim davranışının tipik bir örneğidir. Doğru frekansta çalışmasına rağmen uçtaki “burulma stresi” son derece hızlı bir şekilde çatlamasına sebebiyet verdi. Bu tarz çatlaklar genellikle birkaç kaynak sonrasında ortaya çıkmakta ve ciddi deformasyonlara yol açmaktadır. Bu da sonotrotun hızlı bir şekilde kırılıp hurdaya çıkartılmasına ve değiştirilmesine neden olur.

Geometride yapılacak küçük değişiklikler bile sonotrotun çalışma ömrünün önemli ölçüde uzamasını ve kaynak sonuçlarının iyileşmesini sağlamaktadır.

Bu arada: Yeni sonotrotlar tasarlarken prensip olarak, her zaman FEM(Sonlu elemanlar analizi) analizi yapmaktayız.


PDF İndir Teklif al

Bir Teklif veya Bir Soru Sorun    * Data policy terms apply.