Videos of be-ri machines / Videos der be-ri Kabelbearbeitungsmaschinen

Cable stripping / Kabelbearbeitung

    Medical engineering / Medizintechnik

    Ultrasonic test equipment / Ultraschall Testgeräte